Sök
  • Matts Josefsson

Tack invandrare för att ni berikar sverige!

Uppdaterad: 9 mar 2019


Häromdagen pratade jag med en kille med ursprung från Albanien och han berättade något intressant. I deras kultur ses det som ovanligt och onormalt att vilja vara ensam. Någon vecka före det hade jag en konversation med ett ”svenskfött” gäng där jag just tog upp hur jag upplever att människor från andra kulturer ofta har en större grad av gemenskap och önskan till det också och att jag uppskattar att de för in det i vårt land så vi här i Sverige kan bli inspirerade att vara lite mer öppna och sociala istället för instängda och rädda för det som kan upplevas främmande (nu gäller det så klart inte alla men det finns trots allt en stark tendens till detta enligt mig). Nu var det ju så att mina ”landsmän/kvinnor” inte riktig höll med mig och menade att i andra kulturer lever de tillsammans bara för att de måste. Om de menade att det var av ekonomiska orsaker eller inte framgick inte men jag var inte övertygad om deras argument. Jag tror att de lever tillsammans för att de känner att det är det enda rätta och mest naturliga, vilket jag också känner. Som ett exempel tog jag upp situationen för äldre i Sverige. Många lever ensamma eller på ålderdomshem och får besök av sina nära och kära någon gång i veckan. Tänk att istället få ha sin familj omkring sig 24/7! Många skulle nog säga aldrig i livet men det är just det jag menar är problemet och där vi kan lära om. Att ha det så när jag blir äldre vore toppen. Så till alla som kommer hit till Sverige med en annan kultur som för vissa kan upplevas lite annorlunda ska ni veta att jag uppskattar det liv och den gemenskap ni inspirerar oss till. Stort tack till Er, vi ses. Matts21 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

How much does it take to change?

A couple of days ago the topic of the corona virus came up and I couldn’t help but express my concern about how little emphasis we put into demanding a cure for cancer, while we put so much focus this

About Me
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Twitter Icon

2018 Matts Josefsson Copyright

  • White Facebook Icon
  • Linkedin - Grå Circle
Join my mailing list

If you want to see more of me you can visit my Instagram page where I love posting pictures of what I'm up to in my day.