top of page
Sök
  • Matts Josefsson

Tack invandrare för att ni berikar sverige!

Uppdaterat: 9 mars 2019


Häromdagen pratade jag med en kille med ursprung från Albanien och han berättade något intressant. I deras kultur ses det som ovanligt och onormalt att vilja vara ensam. Någon vecka före det hade jag en konversation med ett ”svenskfött” gäng där jag just tog upp hur jag upplever att människor från andra kulturer ofta har en större grad av gemenskap och önskan till det också och att jag uppskattar att de för in det i vårt land så vi här i Sverige kan bli inspirerade att vara lite mer öppna och sociala istället för instängda och rädda för det som kan upplevas främmande (nu gäller det så klart inte alla men det finns trots allt en stark tendens till detta enligt mig). Nu var det ju så att mina ”landsmän/kvinnor” inte riktig höll med mig och menade att i andra kulturer lever de tillsammans bara för att de måste. Om de menade att det var av ekonomiska orsaker eller inte framgick inte men jag var inte övertygad om deras argument. Jag tror att de lever tillsammans för att de känner att det är det enda rätta och mest naturliga, vilket jag också känner. Som ett exempel tog jag upp situationen för äldre i Sverige. Många lever ensamma eller på ålderdomshem och får besök av sina nära och kära någon gång i veckan. Tänk att istället få ha sin familj omkring sig 24/7! Många skulle nog säga aldrig i livet men det är just det jag menar är problemet och där vi kan lära om. Att ha det så när jag blir äldre vore toppen. Så till alla som kommer hit till Sverige med en annan kultur som för vissa kan upplevas lite annorlunda ska ni veta att jag uppskattar det liv och den gemenskap ni inspirerar oss till. Stort tack till Er, vi ses. Matts24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Ännu en artikel om Covid-19 kanske du säger? Ja, så länge det behövs för att väga upp den sjukt vinklade informationen vi får kring sjukdomen så måste jag skriva lite då och då. Vi har en sjukdom de f

Någon vecka sedan skrev jag en kort notis om hur jag ansåg att vi kunde/borde ta lite mer ansvar när det kom till att känna efter om vår förkylning var en vanlig sådan eller något annat som typ Covid-

bottom of page