Sök
  • Matts Josefsson

Passivt drickande, finns det?

Har du någon gång vaknat upp dagen efter och känt dig aningen bakis även om du inte druckit en droppe alkohol? Jag vet att jag är en av många och vi kan ibland inte förstå varför.


För många kan det verka långsökt men tänk om passivt drickande ger liknande negativ effekt som passiv rökning?


Passiv rökning har sedan länge varit ett fenomen med dess hälsorisker och sedan den 1 juli 2019 utökades det tidigare förbudet att även innefatta bland annat perronger, busshållplatser och uteserveringar[1]. Jag anser att detta är framsteg i att skapa en hälsosam samt hälsofrämjande miljö och är säker på att totalförbud för rökning på allmän plats helt kommer att införas inom en relativt snar framtid.


Frågan härifrån är nu - vad är nästa steg?


Hur långt törs vi gå?


Lite statistik:


Rökningen kostar samhället 30 miljarder varje år och lämnar oss att sakna 5200 av våra nära och kära[2]


Alkoholkonsumtionen beräknas kosta samhället 49 miljarder per år.


300000 personer beräknas ha ett alkoholberoende och ca 2000 dör varje år kopplat till alkohol.


14 procent av befolkningen var negativt påverkade av en närståendes drickande och 12 procent var negativt påverkade av okända personers drickande.


Kvinnor angav mer än dubbelt så ofta som män att de påverkades mycket negativt av en närståendes drickande.[3]


Statistiken kring alkohol kan göras milslång men trots detta är vi väldigt ovilliga att diskutera frågan.


Många av oss vet att vi påverkas negativt av personer som dricker men vi vet inte hur vi ska lägga fram det. Det finns ingen rök som stör men trots det kan det kännas obehagligt. Det finns ingen forskning som jag känner till, än i alla fall, som kan bevisa den negativa effekten av passivt drickande men jag är säker på att den kommer när vi är redo.


För inte så länge sen kunde folk röka på bussen eller i flygplanet och det ansågs helt normalt tills vi började uttrycka vad vi kände. Kan alkoholdrickande vara nästa steg? Jag hoppas det då många av oss redan känner de negativa effekterna passivt drickande har. Allt startar med en medvetenhet och att vi vågar säga ifrån.


[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/nya-rokfria-miljoer/


[2] https://www.cancerfonden.se/livsstil/rokning


[3] https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/alkohol/skadeverkningar/

15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Covid-19 Hysteri och Arrogans

Hej på er. Jag känner att jag måste ånga av mig lite angående den Covid-19 hysteri som vi alla finner oss i. Jag säger hysteri då jag anser det vara en sådan. Vad som har fått mig att skriva denna gån

Covid-19 Lite facts & figures

Hej på er Alla! Jag tänkte sätta ihop lite information och statistik kring Coronaviruset (COVID-19) då pressen verkar helt ointresserade av detta. Det enda vi får veta från dem är att jorden antaglige

The Importance of living in our true rhythm

I was just reminded today how important our rhythms are for us and I was specifically thinking of our children. They are quite often asked to go into rhythms that are not their natural or true rhythm.

About Me
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Twitter Icon

2018 Matts Josefsson Copyright

  • White Facebook Icon
  • Linkedin - Grå Circle
Join my mailing list

If you want to see more of me you can visit my Instagram page where I love posting pictures of what I'm up to in my day.