top of page
Sök
  • Matts Josefsson

Covid-19 Lite facts & figures

Hej på er Alla! Jag tänkte sätta ihop lite information och statistik kring Coronaviruset (COVID-19) då pressen verkar helt ointresserade av detta.


Det enda vi får veta från dem är att jorden antagligen kommer gå under och att vi alla kommer att dö. Kanske inte riktigt men informationen jag läser är inte saklig och informativ, snarare alarmerande och skriven på ett sätt som gör oss ovissa, osäkra, rädda säkerligen i många fall och inte alls stärkta i vad som är ren fakta. Jag antar att det är så media och press arbetar eller?


Så, jag tänkte ändra på det 😎


Och det är inte svårt att få tag i denna informationen, vi hittar den på SCB (Statistiska Central Byrån), Folkhälsomyndigheten, och Socialstyrelsen. Jag länkar i texten. Först tänkte jag visa en bild på hur dödligheten sett ut över åren. Förra året, 2019 dog 88766 personer i Sverige vilket är den lägsta siffran sen 1977.


Tabellform:

Diagram:

Länk: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/I tabellen nedan kan vi se hur många sjukdomsfall av Covid-19 vi haft i Sverige per dag under 2020, antal intensivvårdade, samt hur många som avlidit per dag. Observera att detta är rådata (nedan) så siffrorna kan komma att justeras i efterhand, men ger oss en bra indikation på hur det ser ut, om det fortfarande är en pandemi eller inte, vilket det inte ser ut som enligt siffrorna nedan (bara i media...)


I perioden Mars till slutet av Juni var det som allra mest i antal fall. Sen ser vi att alla siffror sjunker, både antal fall, intensivvårdade och dödsfall.


Nu i slutet av September kan vi se att antal fall ökar men personer som intensivvårdas ökar inte, inte heller antal döda.


Länk: https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aaDiagrammet nedan visar antal personer som dött i Sverige per dag oavsett dödsorsak. Den lila linjen visar 2020 och den gröna genomsnittet under åren 2015-2019. Man ser en ökning från mitten av Mars till slutet av Juni, sen är siffrorna "normala igen", eller de följer snittet för föregående år.

Länk finns på: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/För min egen del tycker jag det är viktigt att se vad siffrorna faktiskt säger och inte läsa och lita på tidningar som gärna vill få oss att tro att vi lever i en tid där ovissheten är stor och att detta lilla virus är superfarligt och att vi måste vara försiktiga. Vi måste så klart ha sunt förnuft men det gäller väl allt i livet och inte bara just nu i relation till viruset som kallas Covid-19?


Siffrorna vi ser visar och att vår kropp vet hur den ska hantera "främmande objekt" som virus. Initialt blir vi sjuka och vissa får även sätta livet till men så är det även med andra sjukdomar, som exempelvis influensa. Kroppen anpassar sig och skapar ett naturligt försvar. De som får sätta livet till är ofta personer som redan har underliggande sjukdomar, men det vet vi sen tidigare och är inget nytt.


(Siffrorna ovan som visar dödsfall av Covid-19 är de personer som dött och har blivit testade positivt för viruset, oavsett dödsorsak. Så det behöver inte vara så att de dött från viruset, men de har dött med viruset i kroppen. Kan vara viktigt att poängtera då man ibland säger att ca 6000 personer dött av Covid-19, vilket inte riktigt stämmer. Ca 6000 personer har dött och dessa har testats positivt för viruset.)21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Ännu en artikel om Covid-19 kanske du säger? Ja, så länge det behövs för att väga upp den sjukt vinklade informationen vi får kring sjukdomen så måste jag skriva lite då och då. Vi har en sjukdom de f

Någon vecka sedan skrev jag en kort notis om hur jag ansåg att vi kunde/borde ta lite mer ansvar när det kom till att känna efter om vår förkylning var en vanlig sådan eller något annat som typ Covid-

bottom of page